Centrum pomociPomocník
V dejinách ľudstva si zlato dlhodobo až dodnes vždy uchovalo svoju hodnotu

Fyzické drahé kovy patria do každého depozitu

Drahé kovy slúžia pre účely zabezpečenia vášho majetku. Investujte teraz do drahých kovov pre zabezpečenie vašej finančnej budúcnosti a istoty. Vďaka pravidelným nákupom zlata si vybudujete dlhodobý a trvácny majetok, ktorý si zachová svoju hodnotu.
Mnohostranné
použitie

Drahé kovy nachádzajú uplatnenie v oblasti medicíny, astronautiky a elektrotechniky, v zábavnom priemysle a v segmente životného prostredia.

Vysoký
dopyt

Dopyt stúpa a zásoby drahých kovov sa vyčerpávajú.

Vaše reálne
vlastníctvo

S pomocou drahých kovov investujete do reálnych hodnôt a nie do prísľubov

Zlato je najstaršia mena na svete


Kupovať zlato predstavuje trvalú a hodnotnú alternatívu k finačným a investičným produktom.

Zlato
uchováva hodnotu
 


a ostáva k dispozícii aj v starobe. Vaše zlato ostáva vždy vašou skrytou rezervou a je ho kedykoľvek možné opätovne vymeniť na peniaze.

Výhodná cena vďaka pravidelným nákupom


Ak klesne cena zlata, získate za vaše peniaze viac zlata
Ak cena zlata stúpne, získate za vaše peniaze menej zlata.
V sume profitujete z výhodnejšej priemernej ceny.

Zlato
Sporenie v odliatkoch zlata

Vyberáte si zlato ako cieľ sporenia.
S každým nákupom vám budú priradené podiely na veľkých odliatkoch zlata.

Viac informácií o zlote
Sporenie v odliatkoch zlata
Striebro
Sporenie vo forme strieborných odliatkov

Vy si vyberáte striebro ako cieľ sporenia.
S každým nákupom vám budú priradené podiely na veľkých odliatkoch striebra.

Viac informácií o striebre
Sporenie vo forme strieborných odliatkov
Platina
Sporenie vo forme platinových odliatkov

Vy si vyberáte platinu ako cieľ sporenia.
S každým nákupom vám budú priradené podiely na veľkých odliatkoch platiny.

Viac informácií o platina
Sporenie vo forme platinových odliatkov
Paládium
Sporenie vo forme paládium odliatkov

Vy si vyberáte paládium ako cieľ sporenia.
S každým nákupom vám budú priradené podiely na veľkých odliatkoch paládia.

Viac informácií o Paládium
Sporenie vo forme paládium odliatkov
Mince
Sporenie vo forme mincí ako drahých kovov

Vy si vyberáte mince ako cieľ sporenia.
S každým nákupom vám budú pridelené podiely na minciach.

Viac informácií o minciach
Sporenie vo forme  mincí ako drahých kovov