Centrum pomociPomocník
Platina
Sporenie vo forme platinových odliatkov

Vy si vyberáte platinu ako cieľ sporenia.
S každým nákupom vám budú priradené podiely na veľkých odliatkoch platiny.

Sporenie vo forme platinových odliatkov
Platina predstavuje jeden z najcennejších drahých kovov na svete.

Vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam predstavuje platina kov, mnohostranne použiteľný v medicíne, ako aj v priemysle. Platina je zo všetkých kovov najlepšie znášaná telom a orgánmi a tým nachádza uplatnenie vo výrobe medicínskych sond, ako aj kardiostimulátorov.

V priemyselnej oblasti sa platina používa vo výrobe katalyzátorov a palivových článkov. Ďalej je platina obľúbeným šperkárskym kovom.

V roku 2000 predstavoval dopyt 180 ton. V roku 2013 sa zvýšil na viac ako 250 ton.

Nárast spočíva v mnohostrannom použití tohto kovu, ako aj v stále väčšom dopyte z investičného sektora.

Aj ázijský šperkársky priemysel stále častejšie siaha po platine.