Centrum pomociPomocník
Profesionálny servis s pomocou medzinárodných partnerov

Drahé kovy od LBMA certifikovaných producentov

Uskladnenie zo strany certifikovaných spoločností, zabezpečujúcich bezpečnostné služby.

Brinks

Je špecialistom pre bezpečnostné služby a transport cenností vo viac ako 50 krajinách.


Loomis

Podľa vlastných údajov predstavuje celosvetovo najväčšiu spoločnosť zabezpečujúcu uskladnenie zlata.


Prosegur

Je prevádzkovateľom skladov s najvyšším zabezpečením a zastáva vedúce postavenie v oblasti logistiky cenností pre banky.


Zaslanie prostredníctvom spoľahlivej prepravnej spoločnosti

Prosegur

Jedna zo spoločností s celosvetovým vedúcim postavením v oblasti poskytovania bezpečnostných služieb pre transport zlata a cenností.


UPS

Spoločnosť patrí medzi najväčšie logistické firmy na svete.


DHL

Ako spoločnosť zastávajúca vedúce postavenie na trhu ponúka DHL profesionálne a celosvetové expresné služby.


Auvesta spolupracuje s externými partnermi vo viac ako 124 krajinách.
Auvesta
Broker

Ste maklérom alebo združenie maklérov a chcete vašim klientom ponúknuť fyzické drahé kovy.


Majetkový poradca

Ste majetkový poradca a chcete vašim klientom umožniť prístup k fyzickým drahým kovom.


Odbytová spoločnosť

Ste odbytová spoločnosť a chcete umiestňovať na trh drahé kovy pod vašim vlastným firemným názvom.


Obchodník

Auvesta vám ponúka spoľahlivé a rýchle sprocesovanie žiadostí.


Banky

Ste súkromnou bankou alebo veľkobankou s medzinárodnou pôsobnosťou a chcete vašim klientom ponúknuť fyzické drahé kovy.


Promotor

S promotérmi a reklamnými partnermi spolupracujeme na medzinárodnej úrovni. Odporučte našu webovú stránku.


Služby

  • Online otvorenie depozitu
  • Vyúčtovanie
  • Landing Page
  • Veľkoobchodné ceny pre obchodníkov
  • White Label Solution
  • API k Vášmu systému databázy