Centrum pomociPomocník
Paládium
Sporenie vo forme paládium odliatkov

Vy si vyberáte paládium ako cieľ sporenia.
S každým nákupom vám budú priradené podiely na veľkých odliatkoch paládia.

Sporenie vo forme paládium odliatkov
Paládium ukladá a čistí vodík tak dobre, ako žiaden iný materiál.

Dôležitý kov pre použitie v automobilovom priemysle.

Paládium sa používa prevažne v automobilovom priemysle na výrobu katalyzátorov. Ďalej sa paládium používa v medicínskej oblasti a v elektronickom priemysle, ako aj v šperkárstve.

Paládium zastáva veľmi dôležitú úlohu v technológii palivových článkov, ktorá sa môže stať novou pohonnou hmotou pre automobily.

Podľa názoru expertov presahuje už viac rokov dopyt po paládiu jeho ponuku.

Celosvetovo sa ročne vyprodukuje cca. 200 ton paládia. Podľa odhadov expertov by ročný dopyt mal predstavovať dokonca cca. 500 ton.