Vývoj hodnoty

Zlato

Tabuľka ukazuje vývoj hodnoty, prípadne renditu zlata v menách euro, americký dolár a britská libra. .

Investori, zameraní na dlhodobý vývoj dokázali aj napriek veľkým stratám hodnoty docieliť v roku 2013 atraktívny ročný dvojmiestny výnos. .

Rok USD GBP EUR
2000 -6,62% 3,65% 0,89%
2001 6,03% 9,39% 12,67%
2002 26,77% 12,34% 5,35%
2003 15,95% 2,81% -2,44%
2004 2,47% -0,50% -1,31%
2005 29,67% 37,74% 40,21%
2006 14,79% 3,62% 7,14%
2007 40,94% 40,14% 24,32%
2008 -3,47% 31,92% 7,34%
2009 30,19% 16,07% 20,80%
2010 21,33% 24,23% 29,57%
2011 22,10% 24,26% 26,55%
2012 0,90% -1,91% -2,17%
2013 -25,50% -27,82% -27,24%
2014 0,57% 9,31% 17,92%
2015 -12,34% -7,72% -6,26%
2016 8,68% 26,79% 11,06%
2017 5,76% -2,65% -4,93%
2018 -6,29% 1,93% 2,29%
       
9,05% 10,72% 8,51%
       
Zdroj: wwww.lbma.org.uk
Striebro

Tabuľka ukazuje vývoj hodnoty, prípadne renditu striebra v menách euro, americký dolár a britská libra. .

Rok USD GBP EUR
2000 -10,12% -0,20% -2,82%
2001 -3,18% -0,14% 2,84%
2002 6,61% -5,48% -11,32%
2003 31,24% 16,42% 10,50%
2004 4,64% 1,56% 0,71%
2005 38,50% 47,19% 49,79%
2006 40,25% 26,40% 30,75%
2007 24,32% 23,68% 9,82%
2008 -29,26% -3,27% -21,44%
2009 57,53% 40,33% 46,19%
2010 59,68% 63,70% 70,80%
2011 8,33% 10,15% 12,01%
2012 1,12% -1,70% -1,77%
2013 -36,02% -38,01% -37,56%
2014 -14,11% -6,61% 0,81%
2015 -18,03% -13,71% -12,46%
2016 19,92% 40,02% 22,61%
2017 -3,85% -11,59% -13,67%
2018 -14,41% -6,80% -8,33%
       
8,59% 9,58% 7,76%
       
Zdroj: wwww.lbma.org.uk
Platina

Tabuľka ukazuje vývoj hodnoty, prípadne renditu platiny v menách euro, americký dolár a britská libra. .

Rok USD GBP EUR
2000 40,86% 56,37% 52,15%
2001 -23,99% -21,62% -19,32%
2002 33,43% 18,25% 10,93%
2003 35,26% 19,87% 13,82%
2004 0,86% -2,06% -2,91%
2005 19,79% 27,29% 29,58%
2006 11,60% 0,72% 4,17%
2007 38,08% 37,26% 21,83%
2008 -40,11% -18,32% -33,52%
2009 64,54% 47,04% 52,86%
2010 14,35% 17,04% 22,11%
2011 -15,71% -14,16% -12,63%
2012 9,14% 6,10% 5,86%
2013 -13,43% -16,14% -15,45%
2014 -12,63% -5,09% 2,38%
2015 -31,31% -27,65% -26,47%
2016 13,78% 32,82% 16,26%
2017 -8,46% -14,31% -16,35%
2018 -20,20% -12,94% -14,38%
       
6,10% 6,87% 4,79%
       
Zdroj: wwww.lbma.org.uk
Paládium

Tabuľka ukazuje vývoj hodnoty, prípadne renditu paládia v menách euro, americký dolár a britská libra.

Rok USD GBP EUR
2000 130,25% 155,71% 148,80%
2001 -60,70% -59,50% -58,32%
2002 -37,62% -44,69% -48,11%
2003 -15,03% -24,72% -28,47%
2004 -14,25% -16,72% -17,48%
2005 47,12% 56,35% 59,14%
2006 23,15% 11,13% 14,93%
2007 11,02% 10,38% -2,03%
2008 -49,65% -31,35% -44,12%
2009 130,41% 105,90% 114,10%
2010 82,70% 86,99% 95,06%
2011 -16,89% -15,36% -13,84%
2012 8,11% 5,09% 4,85%
2013 3,02% -0,20% 0,63%
2014 6,84% 16,11% 25,14%
2015 -36,26% -32,90% -31,73%
2016 49,71% 74,78% 52,97%
2017 36,12% 25,27% 22,29%
2018 13,95% 24,27% 22,22%
       
16,42% 18,24% 16,63%
       
Zdroj: wwww.lbma.org.uk